E-Ekstre Açıklamaları

Örnektir

Lütfen Dikkat!

 • Ödemeniz gereken asgari tutar son ödeme tarihinde ödenmeyip, sonraki hesap kesim tarihine kadar da ödenmez ise kartınız kullanıma kapatılır. Ek kart ekstrelerinde, ilgili döneme ait ek kart harcamaları bilgilendirme amaçlı yer almaktadır.
 • Dönem hesabı kesilmeden o hesap dönemi içinde ödeme yapılması halinde, varsa önce ücret ve faizlere mahsup yapıldıktan sonra asıl kart ve ek kart ile kullanılmış olan limit, (ek kart yine asıl kart limiti içinde kendine tanınmış limit oranıyla sınırlı olmak üzere) ödeme ve/veya ücret ve faiz mahsubundan sonra kalan tutar kadar tekrar kullanıma açılır.
 • Yurtiçi harcamalarınız; uluslararası havayolları hariç olmak üzere hesabınıza ( kartınıza ) TL olarak, yurtdışı harcamalarınız ise; başvuru formunuzda ya da daha sonra Bankamıza ilettiğiniz talimatınıza göre, ABD Doları veya TL olarak yansıtılacaktır. Ekstre türüne göre borcunuzun ABD Doları ya da TL olarak ödenmesi gerekmektedir. Yurtdışı harcamalarınızın hesabınıza borç kaydedilmesi sırasında Bankamız döviz kurları esas alınacaktır.
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma hk. 32. Sayılı karara ilişkin 91-32/5 no'lu tebliğ gereği yurtdışında 50.000 USD'nin üzerinde harcama yapıldığı takdirde, 50.000 USD'yi aşan tutarın, işlem tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gereklidir. Ödenmediği takdirde, USD ekstre tercih etmiş müşterilerimiz için bu tutar Bankamız kurlarından TL'ye çevrilerek takip edilmektedir.
 • Yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişilerce bilgisayar ortamında düzenlenen her tür kumar/bahis/yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler 7338 sayılı kanun gereği Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabidir. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca karta alacak olarak geçilen bu kazançların, ilgili verginin ödendiğinin bankaya ibrazını takiben kredi kartına aktarılması mümkün olacaktır. Anılan mevzuat gereğince, sözkonusu verginin ödendiği 1 ay içinde bankaya bildirilmediği taktirde, istisna uygulanmaksızın her bir intikal üzerinden %15 vergi kesintisi yapılacak ve vergi kesintisi sonrası kalan tutar kredi kartı hesabına aktarılacaktır.
 • Kazanılmış olan Advantage NakitPuan'dan daha fazla tutar kullanılmışsa ve/veya Advantage NakitPuan'a konu işlem iade/iptal edilmişse, Banka'ya Advantage NakitPuan borçlanılmış olur. Sözleşmenin feshedilmesi, kartın kapatılması, ödeme sorunu olması, 12 ay ve üzeri süreyle kartın kullanılmaması veya sözleşmeye her türlü aykırılık halinde Advantage NakitPuan'lar silinir. Sözleşmedeki hükümler uygulanır. Kartın kullanılmasıyla Banka'nın ekstrede ve internet sitesinde açıkladığı ve/veya şubelerde ilan ettiği hususlar kabul edilmiş sayılır.
 • Bankamızdaki hesaplarınızdan herhangi birine ait (Kredi Kartı, Kredili Mevduat, Bireysel Kredi) ödeme yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz durumunda, gecikmiş bakiyenizin tamamı kadar tutar, vadeli-vadesiz hesaplarınız veya fon hesaplarınızdan, bakiye olması halinde, ilgili hesabınıza ödeme olarak aktarılacaktır.
 • Birbirinden farklı kart numarasına sahip her kredi kartınız için ayrı ayrı ekstre düzenlenmektedir. Farklı kredi kartlarınız için oluşan ekstrelerinize yönelik ödemelerinizi, her kartınıza ayrı ayrı yapmanız gerekmektedir.
 • HSBC Advantage Kredi Kartı borcunuzu;
  • HSBC Bank Şubeleri
  • HSBC Bank ATM'leri
  • HSBC Bank Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111
  • HSBC Bank Bireysel İnternet Bankacılığı www.hsbc.com.tr
  • PTT Online Şube ve Merkezleri* (işlem ücreti karşılığında)
  • Diğer Banka kanalları: EFT** ya da Finansbank'in anlaşma kapsamındaki ödeme kanalları* (işlem ücreti karşılığında) aracılığı ile ödeyebilirsiniz
  Kart ücreti ve PTT'den ödeme yapıldığında alınan işlem ücretine BSMV dahildir.

* Bu kanallardan yapılan ödemelerde kart limiti ödemenin sisteme yansıdığı gün itibariyle açılmaktadır; ödemeler sisteme,
takip eden işgününde ödeme tarihi itibariyle yansır. Advantage üye kuruluşlarından sadece TL olarak ödeme yapılabilmektedir.
** EFT işlemlerinde HSBC 123 banka kodu ve 114 kodu seçilir. Swift kodu HSBC TRIX.